Det skal utføres vegarbeid på E6 i Melhus, mellom Lund og Kvål. Dette påvirker ett kjørefelt, og fartsgrensen blir 50 km/t.

Arbeidet skal utføres mellom klokken 21.00 og 06.00. Oppstart er tirsdag 21. november, mens beregnet sluttdato er 4. desember.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.