Har fått dom i snøskutersak: - Viser en alvorlig mangel på respekt for regelverket