Gladmelding om mindreforbruk - men ett område har vesentlig forverring

foto