– Vi kan ikke gjøre om politiske vedtak, og vi er ikke et klageorgan

foto