Nye Veier ser på alternativer for lang E6-strekning

foto