Nektet å godta bot etter å ha foretatt forbikjøringer i svært høy hastighet