Brøt seg inn i bankbygget: – Ikke akkurat Nokas-kvalitet over jobben