Det skal utføres vegarbeid på E6, i Brubakktunnelen i Melhus. Dette skjer fra mandag 29. januar klokken 22.00, til tirsdag 30. januar klokken 06.00. Dette medfører stengt veg og skiltet omkjøring.

I samme tidsrom skal det utføres vegarbeid på E6 i Storlersbakkan, i Trondheim. Der opplyser Statens vegvesen ingenting om stengt veg, på sine nettsider.