25 flyktninger skal ut i arbeidslivet: – Vi ønsker å bo i Norge, selv om krigen avsluttes