Tilfluktsrommene i Melhus har plass til 24 prosent av innbyggerne. Nå skal ett av rommene «slettes»