Konsulentselskapet Agenda Kaupang mener Melhus kommune kjører råflott stil når det gjelder eldreomsorg. De anbefaler kommunestyret en rekke sparetiltak. Med disse kan kommunen spare 50 millioner kroner, mener de.

Færre på sykehjem

Agenda Kaupang er innleid av kommunen for å se etter sparemuligheter i omsorgsektoren.

Ifølge prognoser fra dem, vil eldrebølgen reise seg i 2024. Fra å ha 658 innbyggere på over 80 år, vil Melhus i 2040 ha 1330 over 80. Antall eldre over 90 år vil bli tredoblet.

For å møte dette anbefaler konsulentfirmaet blant annet følgende:

  • Færre sykehjem, og at færrest mulig havner på sykehjem

  • Kommunen må oppfordre folk til å bosette seg i boliger hvor de kan bo livet ut, så flere kan benytte seg av hjemmebaserte tjenester framfor sykehjem

  • Kommunen kan selge kommunale omsorgsboliger, og heller satse på soner i boligblokker, der det kan være resepsjon, mulighet til å spise sammen, aktivitetstilbud og omsorgsbase

  • Redusere antall enheter, og ansette en samlende pleie- og omsorgssjef for å holde bedre oversikt

– Kan ikke fortsette som før

Melhus er kjent for å ha god omsorg for eldre og funksjonshemmede, og Agenda Kaupang mener politikerne bør være bekymret over at innbyggerne klager så lite.

– Melhus kan ikke fortsette som før, sa konsulent Rune Holbæk fra Agenda Kaupang til Melhus kommunestyre tirsdag kveld.

Politikerne i Melhus har foreløpig ikke diskutert opplysningene og forslagene fra Agenda Kaupang.

– De har ikke peiling

Steinar Nyland (74) mener eldreomsorgen ikke kan bli for bra.

– Eldreomsorgen kan ikke bli for bra. Hvis folk har det bra, vil det spare kommunen for penger, sier Nyland, som er fungerende eldrerådsleder i Melhus.

Han har lang politisk erfaring, er overrasket over at Agenda Kaupang har kommet fram til at eldreomsorgen i Melhus er for bra.

– De ser bare tall og har ikke peiling. Jeg har jobbet med eldre i mange år, og jeg har aldri fått høre at det er for bra eldreomsorg i Melhus. Melhus er flink, sier Nyland.

Han har lite til overs for forslagene til Agenda Kaupang om å ha egne etasjer eller fløyer i boligblokker der eldre skal bo.

– Det hører ikke hjemme når folk bor i ghetto. Dette ligner slik myndighetene jobber med psykisk utviklingshemmede, mener Nyland.

UENIG: Fungerende eldrerådsleder, Steinar Nyland, mener konsulentene fra Agenda Kaupang ikke vet hva de snakker om.