I dag startet rettssaken mellom Øysand camping og Melhus kommune. Kommunen har ilagt Øysand camping flere hundre tusen kroner i mulkt, og hver dag får Øysand camping 1000 kroner i dagbot.

Partene møtes i Sør-Trøndelag tingrett. Daglig leder Erlend Antonsen og styreleder Jon Sivert Gran møter på vegne av Øysand camping.

- Øysand camping er bøtelagt av Melhus kommune for at vi har campingvogner stående på campingplassen, i området sør for strandboligene. Øysand camping mener disse vognene står lovlig, derfor mener vi at bota er ulovlig, opplyser Gran.

Da Trønderbladet intervjuet Gran om den kommende rettssaken før jul, sa Gran følgende:

- Vi har ikke betalt noen av bøtene. Øysand camping er bøtelagt som en følge av at Melhus kommune påstår at det ikke var virksomhet her før 1989. Bøtelegginga er veldig urettferdig, sa Gran.

Et springende punkt er om det var drift av campingplassen i perioden 1961-1971.

Gran mener det fines dokumentasjon på at det har vært campingdrift i over 50 år. I 1961 inngikk Øye felleseie leiekontrakt med et interessentskap bestående av Turid Hogstad, Johan Hogstad, Oddbjørg Gimse Øyen, Jarle Øyen, Inger Braseth og Per Braseth om at de skal leie et strandområde ved Gulosen. Ifølge kontrakten akter personene å drive området som bade- og campingplass. Kontrakten gjaldt for ti år.

I 1971 inngikk Melhus kommune og Øye felleseie kontrakt om at kommunen leier et strandområde ved Gulosen, og leietida ble fastsatt til 15 år.

Melhus kommune varslet campingplassen på et tidligere tidspunkt at de ikke ville frafalle kravet om tvangsmulkt.