Sykefraværet i Gauldalen har ikke vært så høyt på mange år. Spesielt to lidelser skiller seg ut