2021 ble et rekordår: Nesten alle kjøpte biler med ledning

foto