Koronasituasjonen tvang Audioplus til å tenke nytt

foto