Anbudsvinner Søbstad entreprenør er nå i gang med bygginga av ei ny bru over E6 i bakkene mellom Klett og Sandmoen.

Les også: 20 mill. skiller den billigste og den dyreste

Ei 85 meter lang betongbru skal bygges noen meter opp for dagens bru, noe som gjør at jernbanesporet må legges om i en lengde på 700 meter, opplyser Statens Vegvesen i en pressemelding torsdag.

– Entreprenøren har kommet i gang med anleggsarbeidet, og begynner med å bore ned rørpæler som fundament for brua, sier byggeleder Knut Inge Edvardsen i Statens vegvesen.

Senker fartsgrensa

E6 Trondheim - Melhus skal være ferdig i 2019, og er det største prosjektet i Miljøpakken. Byggearbeidet ved jernbanelinja vil pågå ut 2016, og kontrakten med Søbstad entreprenør er på 69 millioner kroner.

Ifølge vegvesenet blir ikke trafikken berørt foreløpig, men når brustillaset skal opp blir det skiltet ned til 50 kilometer i timen. Veien skal også senkes gjennom undergangen for å få tilstrekkelig høyde.

Les også: Slik blir det nye Klettkrysset

Ny sykkelforbindelse

I kontrakten inngår også gang- og sykkelveg med jernbaneundergang i Lersbakken mellom Heimdalsvegen og Heggstadmoen.

Les også: Snorklipp for ny gang- og sykkelvei

– Da vil det bli en god forbindelse for gående og syklende mellom Klett/Leinstrand og Tiller/Klæbu, opplyser Statens vegvesen.

Slik blir ny jernbanebru og viltovergang over E6 mellom Klett og Sandmoen. Foto: ILLUSTRASJON/STATENS VEGVESEN