Multiconsult har laget en film som viser hvordan ny E6 fra Gyllan til Røskaft vil bli dersom reguleringsplanforslaget blir en realitet. Filmen er nettopp ferdig, og ble vist under et folkemøte Statens vegvesen og Melhus kommune arrangerte i Melhus rådhus tirsdag kveld.

Her kan du se filmen:

Denne E6-strekninga er fire kilometer lang, og Multiconsult beskriver den som krevende å bygge. Mange hus må trolig rives.

Visualisering

Et toplans kryss er tegnet inn. Det vil ikke gi direkte avkjøring til Hovin sentrum, og trafikken må gå via lokalvei. Pendlerparkering er tegnet inn ved krysset.

Les også: nytt veiselskap avgjør når det blir byggestart

Les også: må rive mange flere E6-hus

Reguleringsplanforslaget skal behandles av melhuspolitikerne før sommerferien. Fristen for å komme med innspill er 20. januar.

Bompenger

Strekninga kan bli bompengefinansiert.

Les også: godtar bompenger