- Har ikke gitt tillatelse til å starte dette arbeidet