Gjør nytt forsøk på å redusere eiendomsskatten

foto