- Denne bompengeløsningen er skadelig for distriktet i Midtre Gauldal