Etter at Trønderbladet skrev om at komite for teknikk og miljø enstemmig sa nei til Flå snøscooterklubbs søknad om å ha tur for eldre og uføre, har det kokt på avisas Facebook-side.

Les også: Får ikke arrangere turen

Ikke rette klubben

Komiteen avslo søknaden, og viste til at Flå snøscooterklubb ikke kan stå som søker fordi klubben ikke oppfyller kravet i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark. Der heter det at idrettslag, snøscooterklubber og lignende medlemsorganisasjoner ikke kan arrangere snøscootertur for eldre og uføre. Derimot kan Røde Kors, Lions og Rotary gjøre det fordi disse organisasjonene ifølge forskrifta har som hovedmål å hjelpe andre mennesker.

Sterke reaksjoner

"Dette blir bare for dumt", "Det er bare for flaut", "flisespikkeri" er blant kommentarene.

"Hvis Lions eller Røde kors skal søke om pensjonisttur, skal de gjennomføre turen også? Hvis ikke de skal det, men kun stå som søker, mens Flå snøscooterklubb skal utføre turen, høres dette ganske merkelig ut. Krever kommunen da et prosentvis minimumsantall fra søkende part? Skal søker ordne med mat og kaffe? Eller skal de kun ha et navn på et papir, spør Martin Bellingmo.

- Kan ikke bryte reglene

- Komiteen er helhjertet for at pensjonistene skal få en tur. Men et hovedutvalg i Melhus kan ikke bryte reglene, sier komiteleder Mikal Kvaal (H).

Kvaal forteller at det neste helg er årsmøte i Sør-Trøndelag Høyre og at han ønsker å ta opp saken med mål om å få brakt den inn for regjeringa. Tanken er å få endret regelverket slik at snøscooterklubber kan søke om å få ha turer for eldre og uføre.

- Det er ikke noe problem å få til denne turen, men da må de hive seg rundt, sier Kvaal.

Kvaal mener at dersom en organisasjon som er godkjent i henhold til forskrifta står som søker,kan Flå snøscooterklubb stå for den praktiske gjennomføringa av turen.

- Snøscooterklubben har arrangert dette i 20 år, og så blir det plutselig slutt. Pensjonistene blir skuffet. De er glade for å komme ut i marka og se setervollene der de var setertauser i mange år,sier Robert Bjørgen, leder for Flå snøscooterklubb.

Bjørgen opplyser at han vil ta opp utspillet fra Kvaal om å la Røde Kors stå som søker, med styret i klubben.

- Men jeg tviler på at vi vil gjøre det slik, sier Bjørgen.