Har sendt ut nytt farevarsel: – Kan utvikle seg til flomskred

foto