Det skal utføres vegarbeid på E6 i Soknedalstunnelen. Dette medfører stengt veg.

Starttid er tirsdag 19. mars klokken 22.00, mens beregnet sluttid er 20. mars klokken 04.00.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.