Har lagt til rette for boligbygging utenfor sentrum, men de fleste vil heller bo slik

foto