Starter med sikring og rensk: – Jobber med å få frigjort mannskap