Sauer og lam påkjørt av toget - bonden anmelder hærverk

foto