Torsdag morgen står Melhus registrert med 103 nye positive PCR-tester, og i tillegg kommer positive hurtigtester. Utpå dagen ble det registrert to nye positive PCR-tester.

– Tirsdag registrerte vi totalt 114 smittetilfeller, og på onsdag 140. I tråd med nasjonale føringer tar vi nå ned smittesporingen. Dermed er disse tallene litt omtrentlige. Det kan være noen flere positive PCR-tester enn dette antallet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Marthe Eid i Melhus kommune.

Melhus kommune har registrert flere hundre innmeldte positive hurtigtester, og har registrert over 2600 smittetilfeller i koronatiden. Ifølge Folkehelseinstituttets registrering har Melhus hatt 1866 smittetilfeller i koronatider. Dette tallet inkluderer ikke positive selvtester.

Det er mange nye smittetilfeller i Melhus, og særlig barn og unge er blitt smittet av covid-19. Idrettslaget Leik opplyser på Facebook at et poengrenn er blitt flyttet til et senere tidspunkt fordi mange barn og unge er blitt smittet.

Midtre Gauldal har fått registrert 18 nye smittetilfeller, og står på totalt 557 smittetilfeller i koronatiden. I tillegg kommer positive hurtigtester.