Sigmund Gråbak fra Melhuslista er opptatt av private firma må få momskompensasjon når firmaene bygger infrastruktur for det offentlige.

Vann og vei

– Firmaene burde få momskompensasjon fordi det de bygger blir offentlig eiendom etterpå. Hvis de ikke får momskompensasjon, kan det komme til å fordyre tomter, sier Gråbak.

Melhus har storstilt byggevirksomhet, og offentlige vann- og avløpsanlegg samt gang- og sykkelveier er en del av byggeprosjektet.

Vil ha utredning

I Melhus kommunestyre foreslo Gråbak på vegne av Melhuslista, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne at «Som hovedregel skal justeringsmodellen benyttes. Mva. skal refunderes fullt ut (100 prosent) til utbygger». Flertallsgruppa syntes forslaget kom brått på, og ville ha utredet de økonomiske konsekvensene først. I kommunestyremøtet sa assisterende rådmann Morten Bostad at dersom Gråbak hadde kommet med forslaget om 100 prosent refusjon da saken var oppe i formannskapet, kunne administrasjonen ha regnet på det før kommunestyremøtet. Bostad sa også at det å gå fra 50 til 100 prosent refusjon, vil innebære subsidiering.

Einar Gimse Syrstad (Ap) foreslo at saken skulle utsettes inntil utredninga var ferdig, og dette ble enstemmig vedtatt. Både flertallsgruppa og opposisjonen hadde gruppemøter før forslaget ble stemt over.