Det er politisk flertall i Melhus for snøscooterløyper, og Melhus formannskap har nå vedtatt å ta inn planlegging av snøscooterløyper som en del av planstrategien.

Les også: kontrollerte snøscooterkjørere

Går ikke fort fram

Å godkjenne ei snøscooterløype er ikke gjort i en håndvending. Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) opplyser at formannskapet vedtok å ta inn planlegging av snøscooterløype inn i planstrategien fra 2018.

- Vi ønsker oppstart av planprogram for snøscooterløype fra våren 2018. Det er klart at det er forskjellige meninger om dette innad i den politiske flertallsgruppa,men vi har i avtalen at vi skal ha dette, sier Krogstad.

Krogstad begrunner 2018 med at andre planer blir ferdig da, og at det da blir ledig kapasitet i kommunen til å starte på nye planer. Melhus Høyre er svært fornøyd med at snøscooterløyper er tatt inn i planstrategien. Det er ennå ikke bestemt hvor løypa eller løypene skal gå.

Les også: Høyres forslag

2019?

- Når en får dette inn i planarbeidet, blir det høring og annet. Det tar tid, sier Krogstad.

En reguleringsplan kan fort ta ett år, og Krogstad er usikker på om det blir snøscooterløype i 2018. Året 2019 kan da være aktuelt, og Krogstad er ikke sikker på om kommunen rekker å få til snøscooterløyper før det er nytt valg igjen.

- Det går ikke an å få til løyper før utredning, høring og vedtak er gjort, sier Krogstad.

Les også: snøscootertur for eldre og uføre