Kommer du løpende bort til bussholdeplassen og står på typisk norsk vis i en klynge?

Politivedtektene

Det er faktisk ikke i tråd med politivedtektene for Melhus.

Les også: Etter festen der 10 ble skadd, ble arrangøren minnet om meldeplikten

Under kapittelet om orden på offentlig sted står det at dersom det samles mange mennesker på holdeplass, skal de stille seg i kø. Samme bestemmelse gjelder ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass og utsalgssted.

Snøball og tyggegummi

Ifølge politivedtektene er det blant annet heller ikke lov å kaste snøball eller slippe stein eller annet som kan være til skade for andre. På offentlig sted eller like ved er det ikke tillatt ifølge politivedtektene for Melhus å kaste papir, fruktskall eller tyggegummi.

Oppslag på bussholdeplassen kan en ikke sette opp uten politiets tillatelse. Er det misfornøyd med lovlige oppslag, er det forbudt å rive dem ned.

Les også: nytt busskur på Kvål