Usikker på om de flytter tilbake etter jordraset

foto