Overtar Gaula Natursenter for tre kroner for å bli eneeiere