Landbruksoppgjøret: Staten og bøndene uenige om inntektsvekst

foto