Nær 83 millioner til Melhus. Se hvor mye bøndene får i støtte her

foto