Problemet gjentar seg på skolen stadig vekk, men løsningen er på vei: – Uforutsigbart, ustabilt og langt fra akseptabelt

foto