Arbeid på jernbanen får konsekvenser: – Kan være til ulempe for naboer

foto