Brannen i Singsås: – Vi har mistet en del av oss selv

foto