Var utsatt for nestenulykke på E6 og varslet politiet