– Jeg tror hele kommunens befolkning følger med på om jorda dyrkes