Innbyggerne reagerer: – Lykke til med befolkningsvekst