- I en kommune med så store økonomiske problemer som Midtre Gauldal, må det prioriteres mellom ellers gode saker, slår Erling Lenvik fast. Ingen er uenig i behovet for et kultur- eller flerbrukshus på Støren. Vi i Arbeiderpartiet ser klart behovet med de mange store og tunge arrangementene som årlig henvises til Størenhallen. Vi kommer da også til å jobbe for kulturhussaken, men har valgt å ikke programfeste prosjektet, i og med at det er så mange andre behov i vår kommune, som vi mener må prioriteres foran.

Helse- og skole

- Det er nok å nevne helse- og skolesektoren. Men skal vi gå i detalj, kan vi minne om Midtre Gauldal helsesenter med 15 tomme rom på grunn av manglende økonomi. Vi har tjenestesentere med store behov for teknisk opprusting til beste både for beboerne og de ansatte. Vi trenger flere stillinger, og folket har vi, men har altså ikke råd til å ansette dem.

- På skolesektoren er også lista lang. Vi har over lang tid slitt for å beholde skolestrukturen vi har på grunn av økonomien. Budalsproblemet har satt saken på spissen. Ingen må tro at vi ønsker noe annet enn at elevene skal forbli i Budal, men når økonomiske kompromiss tvinger seg fra, er det vanskelig å bare finne populære løsninger. I skolen vår i dag, tegnes pannekakene i stedet for at de stekes, slik vil vi ikke ha det! Våre skoler sliter med for lite plass, dårlig ventilasjon og Støren barneskole som er nokså ny, er faktisk allerede for liten. Alt dette mener vi bør gå foran kultur-flerbrukshus.

- Men som sagt, vi vil likevel arbeide for å få kulturhuset inn i planene våre, og vil i den forbindelse arbeide tett opp mot fylkeskommunen med tanke på de rombehov Gauldal videregående skole har.

- Og, fortsetter Lenvik: Vi har i møte med folk når vi har stått på stand og ellers faktisk ikke funnet noen som er uenig med oss i en slik prioritering. Det gjelder også her på Støren. Tvert i mot sier mange seg helt enig i vårt syn.

Forberedt

Erling Lenvik er ikke redd for å ta over som ordfører i Midtre Gauldal. Tvert i mot ser han fram til det, ettersom han føler han har forberedt seg godt, og tross det faktum at kommunen hans ifølge han sjøl, nå er nede på bunn-nivå økonomisk, der den ikke har noe mer å gå på.

Lenvik kom inn i politisk arbeid som tillitsvalgt for Fellesforbundet i 1979, og har siden gått gradene. I dag er han varaordfører og sier at får han muligheten, tar han utfordringen med glede. Kjerneutfordringene blir skole og helse, men med hans bakgrunn er det naturlig at han også har et hjerte som banker for næringslivet og lokal utvikling og blomstring.

Til slutt tilføyer han at han opplever valgkampen på lokalnivå som positiv, og håper det gir seg utslag i god valgdeltagelse, for det er utrolig viktig at folk engasjerer seg lokalpolitisk og bruker stemmeretten.

HELSE OG SKOLE FØRST: Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Midtre Gauldal, Erling Lenvik mener at ingenting kan gå foran helse og skole når det skal finnes rom for nye investeringer i et kommunebudsjett der en egentlig ikke har mer å gå på.