Støy skaper bekymring når sentrumsplanen skal behandles