Nå er ledigheten større i Melhus enn i Midtre Gauldal