I fjor ble Tore Reitan fra Støren valgt inn i menighetsrådet for fire år. Nå har han levert inn søknad om å bli fritatt fra vervet. Grunnen? At ingen av prestene i Midtre Gauldal ønsker å vie homofile eller lesbiske par.

Les også: Kun én prest vil vie homofile

- Håpet å gifte oss i kirka

Trønderbladet skrev nylig om at det er kun én av fem prester i Melhus og Midtre Gauldal som sier ja til å vie par av samme kjønn. Den presten er John Olav Hodne. Ingen av prestene i Midtre Gauldal sier seg villig til å vie likekjønnede par i kirka.

- Jeg har selv en mannlig samboer, og vi hadde håpet å få gifte oss i kirka. Etter oppslaget i Trønderbladet synes jeg det er vanskelig å fortsette arbeidet i Støren menighet.

Reitan understreker at han respekterer at det er forskjellige syn i saken, og hans utgangspunkt er at man skal klare å samarbeide selv om meningene er ulike.

- Men for meg blir det feil å drive menighetsarbeid i ei kirke hvor jeg ikke får samme muligheter som andre.

Skuffet

Han håpet og trodde at det var mer raushet blant prestene enn dette.

- Jeg er skuffet over prestene i Midtre Gauldal, sier han.

Han forteller at følelsen han sitter igjen med når prestene sier nei, er urettferdighet og følelsen av å bli forskjellsbehandlet.

Som Reitan sier: Ja, det står i Bibelen at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne.

- Men hvis de mener at Gud har skapt oss, så har han skapt oss sånn. Hvorfor kan vi ikke leve som vi er skapt?

- Udemokratisk

Reitan er klar over retten prestene har til å reservere seg, men mener likevel det blir noe udemokratisk over dette.

- Et stort flertall i kirkerådet bestemte 11. april for å at det skal komme en liturgi for å vie likekjønnede par. Jeg mener disse prestene går baklengs inn i framtida. Den norske kirke skal være åpen for alle.

- Bør det være reservasjonsrett for prestene?

- Jeg vet ikke om jeg skal kommentere det. Det blir litt feil i og med at flertallet vil at det skal være vigsel for likekjønnede.

Reitan synes det er leit å si i fra seg vervet i menighetsrådet.

- Det er en positiv gjeng, med mye pågangsmot. I perioden som kommer er det flere store saker. Restaurering av kirka, og neste år er det 200-årsjubileum for Støren kirke. Jeg skulle gjerne ha blitt med videre.

Det er et standpunkt som er nøye gjennomtenkt fra Reitans side, men valget om å melde seg ut av menighetsrådet var han aldri i tvil om.

- Litt rart

Prost Øystein Flø gjentar at det er hans ansvar som prost å finne en prest som kan vie likekjønnede par, der det ikke finnes prester i soknet som sier ja.

- Hva tenker du om at han trekker seg?

- Jeg kan ikke kommentere hans følelser, det kan jeg ikke.

- Men synes du det er synd?

- Det er synd han trekker seg. Da han ble valgt inn fantes ikke muligheten til å gifte seg. Det er jo litt rart å trekke seg når hans syn har vunnet gjennom. Men jeg kan ikke kommentere det utover det, sier Flø.

Tore Reitan (t.v.) og samboer Arnt. Foto: Marthe Eid