Den nye informasjonsfilmen er en ny og kortere versjon av en tidligere video, opplyser prosjektleder Trond Jære.