31 gutter og jenter ble konfirmert i 1973. Nå møttes 13 av dem igjen