Det settes blant annet i gang vegarbeid i fire E6-tunneler. Starttiden i Hofstadtunnelen i Melhus er søndag 22. oktober klokken 22.00, mens beregnet sluttid er mandag 23. oktober klokken 03.00. Her medfører arbeidet manuell dirigering. Søndag klokken 02.00 starter et arbeid i Brubakktunnelen, og her er beregnet sluttid samme natt klokken 04.30.

Det skal også jobbes i Håggåtunnelen og Bratlitunnelen på Støren. Starttid er mandag 23. oktober klokken 22.00, mens beregnet sluttid er tirsdag 24. oktober klokken 06.00. Da skal det også jobbes på E6 frem til Støren sentrum.

I Storlersbakken

Det skal utføres vegarbeid på E6 ved Elgtråkket i Storlersbakken, og her blir det også manuell dirigering.

I retning mot Trondheim starter arbeidet søndag klokken 04.00, med beregnet sluttid 06.00. I retning mot Oppdal blir det vegarbeid mellom 22.00 og 06.00, fra mandag kveld til torsdag morgen.

Loddbekkbrua og Kvål

Det skal også utføres vegarbeid mellom Loddbekkbrua og Kvål i Melhus, mellom klokken 22.00 og 06.00. Jobben starter tirsdag kveld, og beregnet sluttid er torsdag morgen.