19 timer på overtid ble endelig Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) enige i frontfagsoppgjøret søndag kveld. Rammen blir på 5,2 prosent.

LO var klar til å ta ut rundt 29 000 arbeidere i streik denne uken, om det ikke skulle bli enighet, det slipper vi nå.

Flere trønderske bedrifter var på listene over hvem som ville bli tatt ut i streiken, men de kan nå belage seg på å gå på jobb som vanlig mandag morgen.

– Vi har avtalt et høyt sentralt tillegg, et ekstra tillegg for de med lav inntekt, og en særlig økning til våre folk som jobber offshore. Dette blir et lønnsoppgjør som merkes i lommeboka til våre medlemmer, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Prisveksten er i år spådd å havne på 4,1 prosent. At rammen i frontfagsoppgjøret blir på 5,2 prosent, betyr at arbeiderne kan forvente reallønnsvekst, forutsatt at prisen ikke øker mer enn forventet.

– Jeg er stolt over at vi nå leverer et resultat som vil bidra til å løfte arbeidsfolk i Norge, etter tre år med reallønnsnedgang. Dette er også et rettferdig lønnsoppgjør, hvor lavtlønnede løftes, og vi sørger for mindre forskjeller, sier Eggum videre.

Resultatet av dette oppgjøret vil ligge til grunn når andre forbund nå skal gå inn i sine forhandlinger utover våren.

Flere forskjellige tillegg

I sin gjennomgang har Fellesforbundet trukket frem enkelte punkter som viktige i oppgjøret:

  • Generelt tillegg på 7 kroner

  • Lavlønnstillegg på 3,50 kroner

  • Samlet økning i offshoretillegg på 11 kroner

  • De fleste andre satser reguleres med 7,5 prosent.

Videre vil reisebestemmelsene være forbedret i avtalen, ifølge LO.

Det legges også til grunn at det vil føres reelle lokale lønnsforhandlinger utover denne rammeavtalen.

Krevde ny reform

Fellesforbundet har også fått viljen sin når det gjelder en av sine andre hovedkrav; en etter- og videreutdanningsreform.

Ifølge den nye avtalen skal denne reformen bli en realitet, og de skriver i sin pressemelding at regjeringen kommer til å bidra aktivt for å få den på plass.

– Fagarbeidere skal få rett til fri med lønn for å utdanne seg, og det skal lages relevante og gode utdanningstilbud, sier Eggum.

– Nå bygger vi fremtidens Norge, og jeg er svært stolt over at Norsk Industri og regjeringen står sammen med oss om dette, legger han til.

Parat enige på overtid

Klokken 22:09 melder også Parat at de har kommet til enighet. Også der er rammen i avtalen på 5,2 prosent, med et sentralt tillegg på syv kroner, og et særskilt lavlønnstillegg.

Parat ble enige med NHO flere timer etter at Fellesforbundet annonserte at de hadde kommet til enighet.

Der Fellesforbundet hadde streikeuttak på 29 000, var det i overkant av 1000 medlemmer som kunne tas ut i streik på landsbasis, dersom NHO og Parat ikke kom til enighet.

Det slipper de altså nå, og det blir ikke noen streik i dette oppgjøret.

Ser frem til kommuneoppgjøret

Fagforbundets leder, Mette Nord, mener rammen etter frontfags-oppgjøret er bra, og hun sier i en pressemelding at hun ser frem til kommuneoppgjøret, som starter 15. april.

Fagforbundets leder, Mette Nord. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

– En lønnsvekst på 5,2 prosent og en tydelig lavlønnsprofil gir et godt grunnlag for forhandlingene i offentlig sektor. Fagforbundet vil sikre hele laget økt lønn, og at de med minst må få mest, sier hun.

Hun trekker frem lavlønnstillegget som viktig for det norske folk.

– Alle blir rammet av økte priser, men de med lave inntekter sitter igjen med minst når regningene er betalt. Derfor må de med minst få mest, slik at forskjellene i samfunnet ikke øker, sier hun.