Dagen etter at budsjettet ble vedtatt, ba kommunedirektøren politikerne om mer penger: – Jeg blir nesten litt provosert