Gjennomførte øvelse etter flere uønskede hendelser: – Ganske mange får med seg alkohol hjemmefra før de fyller 18 år